Select your language:
English Deutsch Français Español Nederlands

Titan-Etch: Veiliger Titanium etsen zonder fluorwaterstofzuur (HF).

Titanium Etching

Titan-Etch is een efficiënt en krachtig etsmiddel voor titanium. Titan-Etch is een aantrekkelijk en goedkoop alternatief voor het en sterk zure en gevaarlijke 'Kroll's Reagent' (een mix van fluorwaterstofzuur (HF) en Salpeterzuur(HNO3)). Titan-Etch levert uitstekende ets resultaten, en omdat het slechts een zwak zuur is(en dus relatief veilig), is Titan-Etch het veiligste titanium etsmiddel op de Europese markt.

Titan-Etch is beschikbaar in Europa, maar wordt alleen geleverd in deze landen.

Titan-Etch word geleverd als een vaste stof welke in gedestilleerd water moet worden opgelost. 250 gram Titan-Etch is genoeg voor bijna 2 liter etsvloeistof. Deze etsvloeistof kan lange tijd bewaard worden.

Bolts anodised and etching with titan-etch

Titan-Etch:

Bestel Titan-Etch hier.